• Nieuws
 • Nieuws
 • Nieuws
 • Petra Hoogeveen
 • Ron Mittelmeier
 • Leo van Zanen en Henry verboket
 • Wies van Moorsel en Henry Verboket
 • Nieuws
 • Nieuws
 • Uit de oude doos, de Maquette uit de 3 Oktober optocht van 2012
 • Nieuws
 • Nieuws
 • Nieuws

Nieuws

Nieuwe Lente Nieuw Geluid

Allerlei plannen in de maak om de Fundraising weer op gang te brengen. Zo heeft Isabel Griffon een zilveren "Vierkant in Vierkant" hanger en broche ontworpen die binnenkort via onze webwinkel te koop zal zijn.

En Vierkant in Vierkant Bonbon... Is dat een lekker Idee?


Theo van Doesburgs kunstwerk Vierkant in Vierkant overgedragen aan de stad Leiden

Op 23 september heeft de stichting Vierkant in Vierkant het kunstwerk Vierkant in Vierkant van de De Stijlgrondlegger Theo van Doesburg overgedragen aan de stad Leiden. Locoburgemeester en wethouder van cultuur Robert Strijk aanvaardde het samen met Walter van Peijpe, fractievoorzitter van Groen Links, als vertegenwoordiger van de Raad die het initiatief vanaf het begin heeft ondersteund. Bij de overdracht waren aanwezig Wies van Moorsel, enig erfgenaam en nicht van Theo van Doesburg, Mondriaankenner Joop Joosten en een honderdtal belangstellenden. De overdracht was onderdeel van de jaarlijkse Leidse Kunstroute. Zie persbericht hieronder.

Menno Smitsloo dicht het gat voor de financiering van de bakken van Theo van Doesburgs kunstwerk Vierkant in Vierkant Zie het persbericht hieronder

Fotos JP Witteman
____________________________________________________________________________________
Programma overdracht Vierkant in Vierkant aan de stad Leiden

16.30 uur Welkom door Arjen Pels Rijcken, projectleider ViV
16.35 uur Petra Hoogeveen van het stichtingsbestuur over de totstandkoming van ViV
16.40 uur Ron Mittelmeijer van het stichtingsbestuur over de opbouw van ViV
16.45 uur Henry Verboket van het stichtingsbestuur en Leo van Zanen met een DADA intermezzo
17.53 uur Henry Verboket overhandigt een houten exemplaar van ViV aan Wies van Moorsel
16.55 uur Arjen Pels Rijcken draagt ViV over aan de stad en geeft locoburgemeester Robert Strijk en Groen Linksfractievoorzitter Walter Peijpe de touwtjes in handen voor de ontknoping
16.57 uur Robert en Walter aanvaarden ViV namens de stad
17.07 uur Drankje en hapje
18.00 uur Einde

______________________________________________________________________________________

Op 22 augustus is de eerste spa in de grond gezet voor het fundament van Vierkant in Vierkant
______________________________________________________________________________________

ArchiSienza, het fonds voor Architectuur en Wetenschap, gesticht door Fons Verheijen heeft een flinke duit in het zakje gedaan!

De eerste buitenlandse bijdrage is binnen. De Associatie Theo van Doesburg in Straatsburg sponsort een blok. Lees verderer onder lees meer. Wilt u ook een blok sponsoren, kijk in de kolom over sponsoring


4 juli 2017. Gemeenteraad Leiden stelt 30.000 € beschikbaar. Unaniem aangenomen motie van Groen Links met D66 en CDA.


Uit het verenigings blad van Nederlandse vereninging in Straatsburg

Leiden en De Stijl

 "Maar ik noem hier wat uitgebreider het Leidse initiatief om in deze stad Theo van Doesburg’s ontwerp voor een plastiek te verwerkelijken. Leiden, waar ‘De Stijl’ zijn theoretisch onderbouwd fundament vond, Leiden, de stad van ‘Does’, de oprichter en secretaris van het blad De Stijl. Het gaat om een al bijna twintig jaar oud project maar nu, in dit ‘De Stijl’ jaar moet het er van komen. Het wordt een metershoge productie op een aandachttrekkende locatie. De trekker van het project, de Stichting Vierkant in Vierkant, waarbij ook John Marks, één van onze leden is betrokken, heeft al een behoorlijk deel van de benodigde 85.000 euro binnen maar individuele bijdragen moeten het laatste zetje geven. Het is de bedoeling dat het plastiek later dit jaar kan worden opgeleverd. Voor wie enthousiast is over dit project, zoals Uw scribent, bestaat de mogelijkheid een betonblok te sponsoren. Dat kost 150 euro maar dan wordt Uw naam (of een andere door U opgegeven naam) ook apart vermeld bij het plastiek. Bijdragen kunnen gestort worden op NL40 RABO 0317270524 T.n.v.: Stichting Vierkantinvierkant te Leiden. 16 juni 2017. De firma Fabiton in Franeker bericht dat de eerste blokken zijn gestort."16 juni 2017. Fonds 1818 heeft als eerste een bijdrage gestort


1 juni 2017. Bij de opening van de tentoonstelling 100 jaar na De Stijl in Leiden, besteedde Meta Knol, directeur van de Lakenhal, uitgebreid aandacht aan Vierkant in Vierkant. Meta Knol: "Vierkant in Vierkant gaat er komen!"


Vierkant in Vierkant zal worden opgebouwd uit kubusvormige betonblokken. De betonblokken zijn inmiddels besteld. Er heeft grondonderzoek plaatsgevonden en een constructiebureau heeft sterkteberekeningen gedaan. Binnenkort is er overleg met de gemeente over de technische en vergunningsaspecten van de opbouw.


Juli 2016. Wethouder Robert Strijk meldt de stichting dat hij de Raad heeft geïnformeerd dat plaatsing van Vierkant in Vierkant ‘in beginsel mogelijk is’. Het is als onderzoeksopdracht meegegeven voor de fase na de vaststelling van het Kaderbesluit Leidse Ring Noord.


2 juni 2016. De stichting stelt in een inspraakreactie bij de Raad voor om Vierkant in Vierkant te realiseren in het aan te leggen Morssingelparkje en de besluitvorming daarover te koppelen aan die over de aanleg van de Ringweg Noord