• Theo van Doesburg
  • Theo van Doesburg

Theo van Doesburg

De Leidse kunstenaar Theo van Doesburg, de drijvende kracht achter De Stijl

De Stijl is een kunstbeweging die streefde naar een ‘universele beeldtaal’ die door alle mensen begrepen zou kunnen worden.

Hij richtte in 1917 in zijn atelier op Kort Galgewater 3 in Leiden het internationale maandblad De Stijl op. Het vignet van het blad is aangebracht in het plaveisel voor het atelier.

Theo van Doesburg, schilder, dichter, architect en vormgever, was tot zijn dood in 1931 hoofdredacteur van het blad De Stijl. De eerste medewerkers aan het blad waren onder anderen Piet Mondriaan, Jan Wils, J.J.P. Oud, Gerrit Rietveld en Bart van der Leck. .

De Stijl was een dun tijdschriftje, maar het heeft een stempel gedrukt op de Europese avant-garde rond 1920. In Duitsland raakte Van Doesburg geïnspireerd door Dada, een protestbeweging tegen de oorlog en de bureaucratie. Dada liet veel over aan het toeval, wilde volledige vrijheid, en de bijeenkomsten waren dan ook vrolijk en ludiek. Onder het pseudoniem I.K. Bonset schreef Van Doesburg ook zelf dadaïstische verzen.

Na de Eerste Wereldoorlog was er behoefte aan idealisme, optimisme en harmonie. Kunstenaars wilden dat de volkeren samenwerkten in universele kunst. Beeldhouwers, schilders, architecten en grafisch ontwerpers inspireerden elkaar in het zoeken naar harmonie. Hun werk was veelal abstract, vaak in primaire kleuren.

-->