• Adopteer een Blok

Adopteer een Blok

Wilt u dat Vierkant in Vierkant ook van u wordt en zo bijdragen aan de definitieve plaatsing?
Adopteer dan één of meer betonkubussen uit de plastiek voor € 150 per kubus en krijg naamsvermelding op een plaquette die bij het kunstwerk wordt geplaatst.

Ga naar de producten pagina voor informatie en adoptie.

Of stort uw sponsorbijdrage op rekening NL40 RABO 0317270524, ten name van de Stichting Vierkant in Vierkant te Leiden.

De stichting heeft de ANBI-status en uw bijdrage is als culturele gift fiscaal aftrekbaar.